ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.TV
Image default
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ε.Ε. στηρίζει τη μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς ένα πιο πράσινο μέλλον

Η μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας προς ένα πιο πράσινο μέλλον είναι το πρώτο έργο που υποστηρίζεται από τη Δανειακή Διευκόλυνση Δημόσιου Τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επίτροπος Elisa Ferreiraαρμόδια για την Περιφερειακή και Αστική Πολιτική, η Paloma Aba GarroteΔιευθύντρια του CINEA (Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Υπηρεσία για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον) και ο Γιώργος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης της Ελληνικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι το έργο «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας» τέθηκε επίσημα σε ισχύ στις 27 Οκτωβρίου 2023 με την υπογραφή Σύμβασης Επιχορήγησης από όλα τα μέρη.

Πρόκειται για το πρώτο έργο που υποστηρίζεται στο πλαίσιο της νέας δανειακής διευκόλυνσης του Δημόσιου Τομέα (PSLF), η οποία με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Fund) και το σχήμα Just Transition της InvestEU σχηματίζει τον Μηχανισμό Just Transition (JTM).

Το έργο θα υποστηρίξει τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων ύψους 80,7 εκατ. ευρώ, βοηθώντας τη Δυτική Μακεδονία στη μετάβασή της από δραστηριότητες έντασης άνθρακα, όπως η εξόρυξη λιγνίτη και η καύση του σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το PSLF προσφέρει επιχορήγηση ύψους 14,5 εκατ. ευρώ, την οποία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμπληρώνει με δάνειο 58 εκατ. ευρώ.

Το έργο θα στείλει ένα θετικό μήνυμα σχετικά με την ικανότητα της περιοχής να τονώσει την οικονομία και να προσφέρει μια δίκαιη μετάβαση. Η πρωτοβουλία που συντονίζει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συγκεντρώνει 15 έργα σε έξι δήμους (Άργος Ορεστικού, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Εορδαίας και Καστοριάς), για την επίτευξη του κοινού στόχου της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των ανθρώπων και των τόπων εντός της περιοχής με:

 Ενίσχυση της οικονομικής διαφοροποίησης της περιοχής,
 Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων υποδομών και μείωση του ενεργειακού κόστους,
αναβάθμιση πολιτιστικών και τουριστικών υποδομών,
 Βελτίωση των υποδομών υγείας,
– Αναβάθμιση της οδικής ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Το έργο είναι σύμφωνο με το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που θα υποστηρίξει μια Δίκαιη Μετάβαση μετά το κλείσιμο της λιγνιτικής βιομηχανίας και θα βελτιώσει τις περιφερειακές υποδομές στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της υγείας, του πολιτισμού και του τουρισμού.

Η Επίτροπος Elisa Ferreira, αρμόδια για την Περιφερειακή και Αστική Πολιτική δήλωσε:

«Επαίνω την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την απόκτηση της πρώτης επιχορήγησης που χορηγήθηκε από τη Δανειακή Διευκόλυνση του Δημόσιου Τομέα (PSLF) στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Αυτή είναι η στιγμή μας να γίνουμε μέρος μιας αλλαγής γενεών και να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να διασφαλίσουμε ότι η κλιματική μετάβαση θα γίνει με δίκαιο τρόπο, χωρίς να αφήνει κανέναν και κανένα μέρος πίσω».

Η διευθύντρια του CINEA Paloma Aba Garrote δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω την πρώτη συμφωνία επιχορήγησης στο πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης του Δημόσιου Τομέα να ζωντανεύει. Το έργο κοινωνικοοικονομικής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας επιλέχθηκε για να βοηθήσει την Περιφέρεια να καλύψει τις αναπτυξιακές της ανάγκες κατά τη μετάβασή της από δραστηριότητες έντασης άνθρακα και να συμβάλει στη συνολική Δίκαιη Μετάβαση της Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Ανυπομονώ να ακούσω για την πρόοδο του έργου με την πάροδο του χρόνου και τα επιτυχή αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν προς όφελος όλων των πολιτών».

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης δήλωσε:

«Η ευκαιρία που δίνεται στην Περιφέρεια και τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας να υλοποιήσουν απαραίτητα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ με επιχορήγηση από τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης είναι πολύ σημαντική.

Ειδικότερα, στην αρχή της διαδικασίας δημιουργίας του νέου παραγωγικού μοντέλου της περιοχής μας, στη μεταλιγνιτική εποχή, έργα στους τομείς της ενεργειακής αναβάθμισης, των μεταφορών, της υγείας, του πολιτισμού και του τουρισμού μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας των τη ζωή των πολιτών και την αντιμετώπιση της ανεργίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και – ταυτόχρονα – στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ενεργειακή απόδοση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου και τους ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που έτρεξαν τη διαδικασία και όλους όσους συνετέλεσαν στην επιτυχή έκβαση της προσπάθειας αυτής, τον επικεφαλής της ομάδας επενδύσεων σε Ελλάδα και Κύπρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Ιωάννη Καλτσά, τους υπουργούς κ. Χρήστο Σταϊκούρα, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη και κ. Ιωάννη Τσακίρη, καθώς και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στήριξη και γρήγορη διεκπεραίωση των αναγκαίων ενεργειών. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκο Παπαθανάση που τον Φεβρουάριο του 2023 υπέγραψε με συναρμόδια υπουργεία τη δανειακή σύμβαση 25ετους διάρκειας για το πρώτο έργο που ενισχύεται από τον πυλώνα ΙΙΙ του μηχανισμού Δίκαιης μετάβασης».

Σχετικά με το έργο της κοινωνικοοικονομικής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας:

Αυτό το έργο επιλέχθηκε τον Απρίλιο του 2023 ως ένα από τα έργα που θα λάβει επιχορήγηση της ΕΕ από τη Δανειακή Διευκόλυνση του Δημόσιου Τομέα (PSLF), η οποία είναι ένα συνδυαστικό μέσο στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (JTM), που συνδυάζει επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να υποστηρίξει τους φορείς του δημόσιου τομέα στις πιο πληγείσες περιοχές της Ευρώπης για να καλύψουν τις αναπτυξιακές τους ανάγκες κατά τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Σχετικά με το PSLF:

Η Δανειακή Διευκόλυνση του Δημόσιου Τομέα (PSLF) είναι ο τρίτος πυλώνας του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (JTM) – ένα βασικό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Σχεδίου Πράσινης Συμφωνίας για να διασφαλιστεί ότι κανείς και καμία περιοχή δεν θα μείνει πίσω στη μετάβαση στο κλίμα- ουδέτερη οικονομία.

Το PSLF συνδυάζει δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (έως 10 δισ. ευρώ) με επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έως 1,5 δισ. ευρώ). Η συνδυασμένη στήριξη έχει σχεδιαστεί για να κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις για φορείς του δημόσιου τομέα στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική μετάβαση, όπως προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης, για να καλύψουν τις αναπτυξιακές τους ανάγκες στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Ο συνδυασμός του δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της επιχορήγησης της Επιτροπής θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση έργων που δεν δημιουργούν επαρκείς ροές εσόδων για την κάλυψη του επενδυτικού τους κόστους.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δανειακή Διευκόλυνση του Δημόσιου Τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

http://Μηχανισμός Just Transition (europa.eu)

Σχετικά με τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης (JTM)

Οι τρεις πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (JTM): το Ταμείο Just Transition, το πρόγραμμα InvestEU “Just Transition” και η Δανειακή Διευκόλυνση του Δημόσιου Τομέα (PSLF) ελπίζουν να κινητοποιήσουν 55 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των προσδιορισμένων Περιφερειών δίκαιης μετάβασης.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον Μηχανισμό Just Transition, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Inforegio – Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης JTM (europa.eu)

CINEA– Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA), ένας Εκτελεστικός Οργανισμός που ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση τμημάτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ για τις μεταφορές, την ενέργεια, τη δράση για το κλίμα, το περιβάλλον και τη θαλάσσια αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, διαχειρίζεται το PSLF.

Στόχος του CINEA είναι να υποστηρίξει τους δικαιούχους του, να δημιουργήσει ισχυρές συνεργασίες, να προσφέρει υψηλής ποιότητας διαχείριση προγραμμάτων και έργων, να προωθήσει την αποτελεσματική ανταλλαγή γνώσεων και να δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων – για να υποστηρίξει μια βιώσιμη, συνδεδεμένη και απελευθερωμένη Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://cinea.ec.europa.eu

cinea-communication@ec.europa.eu

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δάνειο που χορήγησε η ΕΤΕπ στο έργο http://ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (eib.org)

http://Η ΕΤΕπ επιβεβαιώνει τη στήριξη 900 εκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις ζωτικής σημασίας στον δημόσιο τομέα για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής συνοχής, της βιώσιμης αστικής ανάπλασης και της δίκαιης μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΤΕπ υποστηρίζει τη Δίκαιη Μετάβαση στην Ευρώπη, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΕΤΕπ: https://www.eib.org/en/projects/sectors/regional-development/index.htm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα δανείων της ΕΤΕπ για το δημόσιο τομέα: https://www.eib.org/en/products/loans/index.htm

E-mail: infodesk@eib.org

Σχετικές αναρτήσεις

Η Π.Ι.Ν. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “World Travel Market” στο Λονδίνο.

admin

Ο Δ.Πτωχός στην Αρεόπολη για την επέτειο της 17ης Μαρτίου 1821

admin

Το μήνυμα του Δημήτρη Ορφανού μετά την αλλαγή σελίδας στο Δήμο Ναυπλιέων

admin

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

admin

Δήμος Ηλιούπολης: Διοίκηση και εργαζόμενοι κινούνται νομικά κατά επιχειρηματία που επιτέθηκε σε υπαλλήλους

admin

Άδ.Γεωργιάδης: «Το αίτημα για νομιμοποίηση εργατών γης, διαχρονικά, επίσημο αίτημα των Αγροτικών Συνεταιρισμών»

admin

ΒΙΝΤΕΟ LIVE : «Έξυπνο σύστημα ενσωμάτωσης πληροφοριώνδικτύου ύδρευσης για ανίχνευση Διαρροών στην πόλη του Άργους»

admin

ΝΑΥΠΛΙΟ : Ψηφίστηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός 2024 του Δήμου μας BINTEO

admin

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του έργου δημιουργίας Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) στο Ναύπλιο,

admin

Μαρία Ράλλη: Την εμπιστοσύνη που μου δείξατε όλοι σας για ακόμα μία φορά, θα σας την ανταποδώσω στο πολλαπλάσιο….

admin

Εορταστικό πρόγραμμα Ελευθέριων Πτολεμαΐδας και 28ης Οκτωβρίου

admin

Ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus για τις πυρκαγιές σε Αχαΐα και Ηλεία

Διαχειριστής