ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.TV
Image default
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΙΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ποια είναι η πορεία δημοπράτησης στο έργο για το Φράγμα Φιλιατρών

Η απάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διονύσιου Σταμενίτη στην ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων που αφορούν στην κατασκευή του φράγματος των Φιλιατρών και ειδικότερα για το χρονοδιάγραμμα περάτωσης των διαδικασιών απαλλοτριώσεων, που αφορούν στα σχετιζόμενα με το φράγμα των Φιλιατρών έργα, καθώς και τη δημοπρασία του έργου των αρδευτικών δικτύων.

Αναλυτικά:

Απάντηση στην υπ’ αριθ. 665/11-9-2023 Ερώτηση

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στην υλοποίηση των αναγκαίων αρδευτικών δικτύων ώστε να λειτουργήσει το Φιλιατρινό Φράγμα, καθώς και στην ανάγκη δημοπράτησης των δικτύων του εν λόγω φράγματος, σημειώνεται ότι η Πράξη με τίτλο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2019 στη Δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Π.Α.Α. 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 45.880.000,00 €.

Πριν από τη δημοπράτηση του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (ν. 4412/2016, όπως ισχύει) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, απαιτείται η υλοποίηση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων. Προς τούτο, έχει εγκριθεί προϋπολογισμός, ύψους 5.700.000,00 €, για το Υποέργο των Απαλλοτριώσεων.

Για την επίσπευση του Υποέργου των Απαλλοτριώσεων έχει ήδη εκδοθεί η αριθ. 12 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 29-4-2020 (ΦΕΚ 215/Α’/2020), με την οποία, μεταξύ άλλων, το εν λόγω έργο έχει υπαχθεί στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. Το έργο έχει λάβει παράταση ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης έως 30-04-2024.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, απέστειλε προς την Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής το με αρ. πρωτ. 6431/01-10-19 έγγραφο, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το άρθρο 7Α του ν. 2882/2001 για την επίσπευση των απαλλοτριώσεων και την εξασφάλιση της απαιτούμενης γης, προκειμένου:

να μην υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης των έργων,

να αποφευχθεί ο κίνδυνος μη έγκαιρης απορρόφησης συγχρηματοδοτούμενων πόρων και

να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και των πληρωμών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών του Προγράμματος.

Στη συνέχεια, εκδόθηκε η αριθ. 12 (29-4-2020) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Δ’ 215), «Υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων», όπου, σύμφωνα με το άρθρο 3, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ή το αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων όργανο να προβεί στην κήρυξη των απαλλοτριώσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων έργων, και το εν λόγω έργο «Αρδευτικά δίκτυα αξιοποίησης φράγματος λεκάνης Φιλιατρινού», υπάγοντας αυτές στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

Η Αναθέτουσα Αρχή (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ που πλέον με το ΠΔ 77/2023 ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), μετά την έγκριση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, απέστειλε αυτά στις συναρμόδιες υπηρεσίες τον Μάιο και Ιούνιο του 2022 και δόθηκε άμεσα η σύμφωνη γνώμη από τις περισσότερες, είναι όμως σε εκκρεμότητα η απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη από το Δασαρχείο Κυπαρισσίας.

Μετά τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης, θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες έκδοσης της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης και δημοσίευσής της σε ΦΕΚ, η ολοκλήρωση της έκθεσης του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η τελική επιλογή αναδόχου.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του ΥΠΑΑΤ, κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, εξέδωσε τη με αρ. πρωτ. 1786/26-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΟΝΞ4653ΠΓ-Ο5Θ) σχετική απόφαση τροποποίησης της απόφασης ένταξης, με την οποία ως καταληκτική ημερομηνία ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης ορίζεται η 30η Απριλίου 2024 και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Σχετικές αναρτήσεις

Δήμος Λοκρών: Ο Θανάσης Ζεκεντές θριαμβευτής του 2ου γύρου των δημοτικών εκλογών.

admin

Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023: Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών

admin

Δήμοι: Ποιοι κινδυνεύουν με χρεωκοπία -Ποιος είναι ο «πρωταθλητής» (λίστα)

admin

Οι πέντε βουλευτές που έχουν ήδη ανεξαρτητοποιηθεί πριν καν συμπληρωθεί πεντάμηνο από τις εκλογές

admin

Γιάννης Γεωργόπουλος

admin

Ο Δήμαρχος Καβάλας στην εκδήλωση της «Γλυκιάς Αγκαλιάς» κατά του Σακχαρώδη Διαβήτη

admin

Άστατος ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα – Τι φέρνει η «ψυχρή λίμνη» και σε ποιες περιοχές!

admin

Σχολεία: Επιστροφή των μαθητών με μέτρα, υπό τον φόβο των ιώσεων

admin

Λέσβος: Προβλήματα από τους θυελλώδεις νοτιάδες  

admin

“Τέρμα οι δικαιολογίες για τους Δήμους. Είναι υποχρεωμένοι να φροντίσουν τα αδέσποτα”

admin

H δουλειά ξεκίνησε ήδη – Στις υπηρεσίες του Δήμου ο Βρεττός μετά τον εκλογικό του θρίαμβο

admin

Πυρά Μουντζούρη στην ηγεσία του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

admin