ΑΥΤΟΔΟΙΚΗΣΗ.TV
Image default
ΑΥΤΟΔΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΙΔΗΜΟΣ ΛΕΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Σε αργία δήμαρχος για τοποθέτηση ομπρελών και ανάκλιντρων σε παραλία

Την πειθαρχική ποινή της αργίας, για τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής και Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ, Δημήτρη Λουκά, διάρκειας 15 ημερών, και για τον δημοτικό σύμβουλο του Δήμου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΑΝΕΤΑΛ, διάρκειας 10 ημερών, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας με Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Μακρή,

Το ΣτΕ, ειδικότερα έκρινε ως πειθαρχικό αδίκημα τις αποφάσεις των δύο αιρετών για τη λήψη απόφασης και την άδεια για την τοποθέτηση ομπρελών και ανακλίντρων για τους λουόμενους σε κοινόχρηστη παραλία. Συγκεκριμένα η απόφαση του δημάρχου και του δημοτικού συμβούλου που κρίθηκε ως πειθαρχικό παράπτωμα, ήταν να διαθέσουν δωρεάν εντός του χώρου αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Βρωμοπούσι (Καλοπήγαδο) ομπρέλες και ανάκλιντρα για την εξυπηρέτηση των λουομένων.

Η τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ ήρθα επί προσφυγών του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβούλου Λαυρεωτικής κατά αποφάσεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες τους επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της αργίας έξι μηνών λόγω σοβαρής παράβασης καθήκοντος.

Συγκεκριμένα το ΣτΕ έκρινε τη νομιμότητα της τοποθέτησης ομπρελών και ανακλίντρων για τους λουόμενους σε κοινόχρηστη παραλία, καθώς και της εκμίσθωσης καντίνας σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο εκτός παραλίας (ΣτΕ 2080-2081/2023). Πιο αναλυτικά, το δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, κατά το μέρος που αφορούσε στην παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης από τη ΔΑΝΕΤΑΛ των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων, είχε αρμοδίως εκδοθεί και ότι οι περαιτέρω αποφάσεις που έλαβε το ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ για την εκμίσθωση του δημοτικού κοινοχρήστου χώρου παραλίας για την εγκατάσταση τροχήλατης καντίνας είχαν ληφθεί βάσει σχεδιαγραμμάτων που αποτύπωναν την παραχωρηθείσα έκταση εκτός της χαραχθείσας γραμμής παραλίας.

Συνεπώς, κρίθηκε ότι οι προσφεύγοντες δεν υπέπεσαν σε πειθαρχικό παράπτωμα, κατά το μέρος που υπερψήφισαν τις αποφάσεις του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ με τις οποίες εγκρίθηκε η εκμίσθωση του χώρου αυτού για την τοποθέτηση καντίνας.

Ακολούθως, ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι το δικαίωμα απλής χρήσης της συγκεκριμένης παραλίας με τη δωρεάν διάθεση στους λουομένους ομπρελών και ανακλίντρων δεν είχε παραχωρηθεί στη ΔΑΝΕΤΑΛ με την προεκτεθείσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής.  Η παραλία αυτή ανήκε στη διαχείριση του Λιμενικού Ταμείου Λαυρίου και, συνεπώς, το ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ δεν είχε την εξουσία να αποφασίσει τη χρήση της παραλίας αυτής με τη διάθεση στους λουομένους ομπρελών και ανακλίντρων.

Το δικαστήριο επεσήμανε, μάλιστα, ότι η αμετάκλητη ποινική απόφαση με την οποία ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής απαλλάχθηκε από την κατηγορία της παράνομης επέμβασης σε παραλία για τον λόγο ότι “η απλή τοποθέτηση μη πακτωμένων στο έδαφος ομπρελών και ανακλίντρων δεν επέφερε μεταβολή του αιγιαλού και παραλίας” δεν ασκεί επιρροή, διότι το πειθαρχικό αδίκημα που του αποδόθηκε δεν ταυτίζεται με το ποινικό αδίκημα για το οποίο αμετακλήτως αθωώθηκε, καθώς τα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά με την ποινική απόφαση αφορούσαν στην υλοποίηση και όχι στη λήψη των αποφάσεων του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ.

Συνεπώς, κρίθηκε ότι, κατά το μέρος αυτό, οι προσφεύγοντες υπέπεσαν σε πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο κρίθηκε ως προσήκουσα η πειθαρχική ποινή της αργίας, για μεν τον Δήμαρχο και Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ, διάρκειας 15 ημερών, για δε τον Δημοτικό Σύμβουλο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΑΝΕΤΑΛ, διάρκειας 10 ημερών. 

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της απόφασης του ΣτΕ

ΣτΕ Γ´ 2080 και 2081/2023

Πρόεδρος: Δημήτριος Μακρής, Σύμβουλος της Επικρατείας

Εισηγητής: Βασίλειος Γκέρτσος, Πάρεδρος

Είναι πειθαρχικό αδίκημα των αιρετών οργάνων ΟΤΑ η λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ομπρελών και ανακλίντρων για τους λουόμενους σε κοινόχρηστη παραλία, όχι όμως για την εκμίσθωση καντίνας σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο εκτός παραλίας.

Οι αποφάσεις 2080-2081/2023 έχουν εκδοθεί επί προσφυγών που ασκήθηκαν αντιστοίχως από τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής και Δημοτικό Σύμβουλο του ίδιου Δήμου κατά αποφάσεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες τους επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της αργίας έξι μηνών λόγω σοβαρής παράβασης καθήκοντος.

Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης έχουν περιληπτικά ως εξής: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 75, 76, 135, 138, 185, 252 και 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων, των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων προς τη “Δημοτική ανώνυμη εταιρεία ακινήτων Λαυρεωτικής” (ΔΑΝΕΤΑΛ). Οι προσφεύγοντες, Δήμαρχος Λαυρεωτικής και Δημοτικός Σύμβουλος του ίδιου Δήμου, είχαν οριστεί αντιστοίχως Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΝΕΤΑΛ. Κατόπιν της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ, με αποφάσεις του προχώρησε στην εκμίσθωση ορισμένων δημοτικών κοινοχρήστων χώρων σε ιδιώτες για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών, μεταξύ άλλων, σε περιοχή στην παραλία Βρωμοπούσι (Καλοπήγαδο), που βρισκόταν εκτός της ζώνης παραλίας.

Παράλληλα, με άλλη απόφασή του, το ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ αποφάσισε να διαθέσει δωρεάν εντός του χώρου αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Βρωμοπούσι (Καλοπήγαδο) ομπρέλες και ανάκλιντρα για την εξυπηρέτηση των λουομένων. Στους προσφεύγοντες επιβλήθηκε η παραπάνω πειθαρχική ποινή από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τον λόγο ότι υπερψήφισαν τις προεκτεθείσες αποφάσεις του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ, με τις οποίες αποφασίσθηκε αφενός η εκμίσθωση της καντίνας στην περιοχή της παραπάνω παραλίας όσο και η διάθεση ομπρελών και ανακλίντρων εντός της παραλίας αυτής.

Με τις παραπάνω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η πειθαρχική ευθύνη των αιρετών οργάνων ΟΤΑ εκτείνεται και στην άσκηση των καθηκόντων τους ως αιρετών εκπροσώπων του Δήμου στο ΔΣ δημοτικής ανώνυμης εταιρείας που ιδρύεται κατά το άρθρο 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς συνδέεται λειτουργικά με την διοίκηση από τον οργανισμό αυτόν, μέσω της δημοτικής επιχείρησης, των σχετικών τοπικών υποθέσεων. Περαιτέρω, κρίθηκε ότι, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, η χρήση και εκμετάλλευση των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων αποτελεί τοπική υπόθεση, για την οποία αρμόδιο είναι το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο μπορεί με απόφασή του να παραχωρεί την αξιοποίησή τους σε ανώνυμη δημοτική εταιρεία που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Υπό τα δεδομένα αυτά, κρίθηκε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής είχε αρμοδίως εκδοθεί κατά το μέρος που αφορούσε στην παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης από τη ΔΑΝΕΤΑΛ των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων και ότι οι περαιτέρω αποφάσεις που έλαβε το ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ για την εκμίσθωση του δημοτικού κοινοχρήστου χώρου στην παραλία Βρωμοπούσι (Καλοπήγαδο) για την εγκατάσταση τροχήλατης καντίνας είχαν ληφθεί με βάση σχεδιαγράμματα που αποτύπωναν την παραχωρηθείσα έκταση εκτός της χαραχθείσας γραμμής παραλίας. Τούτο μάλιστα, επιβεβαιώθηκε και με συνεκτιμώμενη από το Δικαστήριο αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, κατά το μέρος που κήρυξε αθώο τον μισθωτή της καντίνας επί του αδικήματος της παράνομης επέμβασης σε αιγιαλό και παραλία (άρθρο 29 του ν. 2971/2001). Συνεπώς, κρίθηκε ότι οι προσφεύγοντες δεν υπέπεσαν σε πειθαρχικό παράπτωμα, κατά το μέρος που υπερψήφισαν τις αποφάσεις του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ με τις οποίες εγκρίθηκε η εκμίσθωση του χώρου αυτού για την τοποθέτηση καντίνας.

Περαιτέρω, όμως, με τις παραπάνω αποφάσεις του Δικαστηρίου κρίθηκε ότι το δικαίωμα απλής χρήσης της συγκεκριμένης παραλίας Βρωμοπούσι (Καλοπήγαδο) με τη δωρεάν διάθεση στους λουομένους ομπρελών και ανακλίντρων δεν είχε παραχωρηθεί στη ΔΑΝΕΤΑΛ με την προεκτεθείσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. Η παραλία αυτή ανήκε στη διαχείριση του Λιμενικού Ταμείου Λαυρίου και, συνεπώς, το ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ δεν είχε την εξουσία να αποφασίσει τη χρήση της παραλίας αυτής με τη διάθεση στους λουομένους ομπρελών και ανακλίντρων.

Το γεγονός ότι με την ίδια ως άνω αμετάκλητη ποινική απόφαση ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής απαλλάχθηκε από την κατηγορία της παράνομης επέμβασης σε παραλία για τον λόγο ότι “η απλή τοποθέτηση μη πακτωμένων στο έδαφος ομπρελών και ανακλίντρων δεν επέφερε μεταβολή του αιγιαλού και παραλίας” δεν ασκεί επιρροή, διότι το πειθαρχικό αδίκημα που του αποδόθηκε δεν ταυτίζεται με το ποινικό αδίκημα για το οποίο αμετακλήτως αθωώθηκε, καθώς τα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά με την ποινική απόφαση αφορούσαν στην υλοποίηση και όχι στη λήψη των αποφάσεων του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ. Συνεπώς, κατά το μέρος αυτό, οι προσφεύγοντες υπέπεσαν σε πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο κρίθηκε ως προσήκουσα η πειθαρχική ποινή της αργίας, για μεν τον Δήμαρχο και Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ, διάρκειας 15 ημερών, για δε τον Δημοτικό Σύμβουλο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΑΝΕΤΑΛ, διάρκειας 10 ημερών.

Σχετικές αναρτήσεις

Σύλλογος Τελέσιλλα Σύλλογος Τελέσιλλα

admin

Α. Πουλάς: Απόφαση για παράταση των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων στον Περιφερειακό Τύπο έως 1-1-2026

admin

Δήμος παίρνει πρωτοβουλία για την αντιμέτωπιση bullying & των φαινομένων βίας

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Επιστολή Κουρέτα σε Μητσοτάκη: «Συνεχίζουμε να ζούμε ένα καθημερινό δράμα»

admin

Η Ερμιονίδα ψηλά, εκεί ακριβώς που της αξίζει!

admin

Νίκος Χουρσαλάς : Το 61% είναι ένας αριθμός!

admin

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

admin

Δήλωση Απ. Τζιτζικώστα μετά το πέρας της μαθητικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη

admin

Χρ. Λαμπρόπουλος: Η Περιφέρεια θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης

admin

Δήμαρχος Βριλησσίων: χωρίς ενημέρωση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος τα κλαδέματα της ΔΕΔΔΗΕ

admin

Τι έδειξε η έρευνα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Ιανού στη λίμνη Πλαστήρα

admin

ΑΣΕΠ: 1.843 μόνιμες προσλήψεις σε 82 περιοχές της χώρας

admin