ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.TV
Image default
ΔΗΜΟΣΙΟΚΟΙΝΩΝΙΑΠΑΙΔΕΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

«Άνοιξαν οι αιτήσεις Μετεκπαιδευσης για Οροφοκομία & Επισιτισμό Ηλεκτρονικές υποβολές έως 20/10/2023 »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Άνοιξαν οι αιτήσεις Μετεκπαιδευσης για Οροφοκομία & Επισιτισμό  Ηλεκτρονικές υποβολές έως  20/10/2023 »

   Χθες 11 Οκτωβρίου 2023 άνοιξαν οι αιτήσεις για την Σχολή Μετεκπαίδευσης 2023. Κάθε χρόνο το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει τμήματα ανα περιοχή για τις ειδικότητες, Υπηρεσίας Υποδοχής, Επισιτισμού, Μαγειρικής Τέχνης, Ζαχαροπλαστικής Τέχνης και Οροφοκομίας.

Για το 2023 προκηρύχτηκαν ειδικά για την Ρόδο τμήματα

1. Επισιτισμού (πρωινό 20 άτομα)

Για εργαζόμενους με ειδικότητες, Maitre, Sous-Maitre, Captain, Σερβιτόρος Τραπεζαρίας-Σαλονιού ή Ορόφων, Σερβιτόρος – Σερβιτόρος Bar, Σερβιτόρου Β’, Ταμίας -Ελεγκτής/τρια, Μπάρμαν και Μπάρμαν Β’ και

2. Οροφοκομίας (πρωινό 20 άτομα)

Για εργαζόμενους με ειδικότητες, Προϊστάμενος/η Υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων, Προϊστάμενος/η Λινοθήκης και πλυντηρίου, Καμαριέρας, Βαλές, Βοηθός λινοθήκης, Καθαριστές, Πλύντες, σιδερωτές, καθαριστές ενδυμάτων, υφασμάτων και ταπήτων με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές

    Στην 100% αναγνωρισμένη Τουριστική Δημόσια Σχολή του Υπουργείου Τουρισμού μπορούν να φοιτήσουν εργαζόμενοι ή πρόσκαιρα άνεργοι  που απασχολούνται στον Επισιτισμό και Τουρισμό με την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη εμπειρία (λόγο εργασίας) και με την σχολή Μετεκπαίδευσης αποκτούν την θεωρητική γνώση της ειδικότητας τους

Οι υποψήφιοι πρέπει απαραίτητα:

  1. Να είναι γνώστες της Ελληνικής Γλώσσας
  2. . Για Έλληνες υπηκόους,
  3. 1. Τουλάχιστον με απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980
  4. 2. Τουλάχιστον με απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και μετά

     b. Υπήκοοι κρατών εκτός Ελλάδος κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2

2. Να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον 150 ένσημα (ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα 3 έτη έχουν πραγματοποιηθεί).

3. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

a. Ηλεκτρονική αίτηση.

b. Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή Διαβατηρίου

c. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου για τους Έλληνες ή πιστοποιητικού Ελληνομάθειας για πολίτες εκτός Ελλάδος

d. Ευκρινές φωτοαντίγραφα των ενσήμων, για την απόδειξη της προϋπηρεσίας στην ειδικότητα. (λαμβάνονται ηλεκτρονικά μέσω του e-ΕΦΚΑ και του ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης με κωδικούς Taxis Net και ΑΜΚΑ).

e. Αναγγελία πρόσληψης για την απόδειξη της ειδικότητας στο επάγγελμα (λαμβάνεται ηλεκτρονικά μέσω My Ergani με κωδικούς Taxis Net).

f. Για την απαλλαγή από τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου πιστοποίησης τουλάχιστον επιπέδου Β2.

Οι υποβολές των αιτήσεων ξεκίνησαν από χθες 11/10/2023 και θα διαρκέσουν έως τις 20/10/2023. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για την σχολή (μεταβείτε στην ιστοσελίδα πατώντας έδω). Στην περίπτωση που έχετε ήδη λογαριασμό (λογο παλαιότερης αίτησης) πατάτε σύνδεση και εισάγετε τους κωδικούς σας, εφόσον δεν έχετε λογαριασμό  δημιουργείτε με την χρήση κάποιου ενεργού email.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μία (1) ειδικότητα μετεκπαίδευσης και μέχρι δύο (2) πόλεις προτίμησης. Αφού συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία και επισυναφτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή PDF γίνεται και οριστική υποβολή της αίτησης πάντα εντός προθεσμίας.

Το Σωματείο εξυπηρετεί τα μέλη του για την υποβολή αιτήσεων καθημερινές 08:00-16:00 στο γραφείο του Σωματείου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν εντός προθεσμίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία. (Ταυτότητα για τους Έλληνες ή Διαβατήριο για τους πολίτες εκτός Ελλάδος, Απολυτήριο ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας  για τους πολίτες εκτός Ελλάδος, e-mail, Διεύθυνση, Τηλέφωνο και Κωδικούς Taxis Net)

Η επιλογή των καταρτιζομένων γίνεται με μοριοδότηση και σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων πραγματοποιείται κλήρωση. (περισσότερες πληροφορίες για την μοριοδότηση βλέπετε στην επίσημη προκήρυξη

Αρχικά αναρτώνται τα μόρια των υποψηφίων τόσο στις εκπαιδευτικές μονάδες οσο και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης (για τα μόρια) η οποία πρέπει να υποβληθεί μέσω e-mail στο metekp@mintour.gr και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων.

Τα οριστικά αποτελέσματα επιτυχόντων και επιλαχόντων αναρτούνται εκ νέου σε πίνακες στις ιστοσελίδες που αναφέρονται παραπάνω με του επιτυχόντες να εχουν την υποχρεωση εντός 4 εργάσιμων ημερών από την απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένου προσώπου αίτηση εγγραφής στη γραμματεία της Σχολής μετεκπαίδευσης Ρόδου. Κατά την αίτηση εγγραφής υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά (που αναφέρονται παραπάνω) σε έντυπη μορφή, πλέον του Πιστοποιητικού Υγείας, το οποίο μπορεί να προσκομιθει το αργότερο έως την έναρξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστούν επιτυχόντες εντός προθεσμίας τη θέση λαμβάνουν επιλαχόντες βαση κατάταξης μορίων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην εκπαιδευτική μονάδα για την Μετεκπαίδευση Ρόδου, το Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΘΕΡΜΑΙ» Δευτέρα-Παρασκευή, πρωινές ώρες και με διάρκεια από 2 έως 5 ώρες ημερησίως. Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση ανάγκης για την έγκαιρη υλοποίηση του προγράμματος μπορεί να πραγματοποιηθούν μαθημάτων και το Σάββατο.

 Τα τμήματα υλοποιούνται με ελάχιστο αριθμό μετεκπαιδευόμενων ταü 10 άτομα ανά τμήμα.

 Το πρόγραμμα αποτελείται από 380 ώρες διδασκαλίας, η παρακολούθηση παρέχεταιü δωρεάν και οι μετεκπαιδευόμενοι επιτρέπεται να απουσιάσουν μόνο σε ποσοστό 20% των συνολικών ωρών του προγράμματος.

 Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης είναι επιδοτούμενο από την ΔΥΠΑ (πρώηνü Ο.Α.Ε.Δ.) και κατά την διάρκεια τους προγράμματος δεν μπορούν να λάβουν παράλληλα επίδομα ανεργίας. Το επιδοτούμενο ποσό της μετεκπαίδευσης λαμβάνεται μετά την αποφοίτηση και με την προϋπόθεση της ανελλιπής παρακολούθησης των μαθημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες

 Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου

Στεφάνου Καζούλη 30, Ρόδος Τ.Κ. 85100

Τηλ. 2241032220 e-mail: sksrodou@gmail.com

 Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου,

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΘΕΡΜΑΙ» ΑΛΕΞ.ΔΙΑΚΟΥ 1 Τ.Κ. 85100,

τηλ 22410-74445 22410-71446 24410-24351 e-mail: iekrod@mintour.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Αποχή Των Συμβολαιογράφων Μέχρι 11 Δεκεμβρίου – Γιατί Κατηγορούν Την Κυβέρνηση

admin

Τι ξεχώρισε στην φετινή παρέλαση της 25ης Μαρτίου;

admin

Το Επιμελητήριο Αργολίδας βράβευσε τους πρωτεύσαντες αποφοίτους των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών του Ν. Αργολίδας

admin

Δήμος Χανίων: Δράσεις Πρόληψης ασθενειών και Προαγωγής Υγείας σε ωφελούμενους του ΤΕΒΑ

admin

Ορκωμοσία νέων δημάρχων Ηλείας

admin

Μια μέρα στην Παναγιά Προυσιώτισσα με τον Ηγούμενο!

admin

Σύνοδος ΦοΔΣΑ- Νίκας: “Παραμένει μείζον πρόβλημα της χώρας, η διαχείριση των απορριμμάτων”

admin

Κέρκυρα: Καταγγελία για παρενόχληση μαθητή

admin

Δημόσιο: Σε λειτουργία η εφαρμογή «e-Peitharxika» -Σε εποπτεία οι πειθαρχικές παραβάσεις υπαλλήλων

admin

Μετεκλογική Δήλωσητης Χρύσας Καραγιάννη

admin

Αιγιάλεια: Προληπτική εκκένωση του οικισμού Βιλιβινιώτικα

admin

Πάτρα: ο Αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος αποχαιρετά τον Βασίλη Γεωργίου

admin